פרק 7 סדרת מחוללי היזמות: איך לחזק יזמות באזור שלנו? – עוזי חבשוש

סדרת מחוללי היזמות: איך לחזק יזמות באזור שלנו?

היכולת לזהות את הצרכים של יזמים קטנים וגדולים ולייצר עבורם פעולות משמעותיות המניבות תוצאות הלכה למעשה, היא מרכז השיח של פרק זה. עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב ב 9 שנים האחרונות ועם למעלה מ 20 שנות עשיה בשירות הציבורי , משתף בפרק את התפיסה שלו בפיתוח הכלכלה והיזמות במרחב הדרומי כולו בכלל ובמרחב המועצה בפרט. מטרת הסדרה הזו היא לחשוף ליזמים את האמצעים והאנשים העומדים לרשותם ,והשראה עבור הגורמים הרלוונטים באזורים שונים להניע יזמות ופיתוח כלכלי אזורי .

היכולת לזהות את הצרכים של יזמים קטנים וגדולים ולייצר עבורם פעולות משמעותיות המניבות תוצאות הלכה למעשה, היא מרכז השיח של פרק זה.

עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב ב 9 שנים האחרונות ועם למעלה מ 20 שנות עשיה בשירות הציבורי ,

משתף בפרק את התפיסה שלו בפיתוח הכלכלה והיזמות במרחב הדרומי כולו בכלל ובמרחב המועצה בפרט.

מטרת הסדרה הזו היא לחשוף ליזמים את האמצעים והאנשים העומדים לרשותם ,והשראה עבור הגורמים הרלוונטים באזורים שונים להניע יזמות ופיתוח כלכלי אזורי .

פרקים אחרונים