סדרת מחוללי היזמות – עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

סדרת מחוללי היזמות - עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב

יזמות

היכולת לזהות את הצרכים של יזמים קטנים וגדולים ולייצר עבורם פעולות משמעותיות המניבות תוצאות הלכה למעשה, היא מרכז השיח של פרק זה.

עוזי חבשוש מנכ"ל החברה הכלכלית רמת הנגב ב 9 שנים האחרונות ועם למעלה מ 20 שנות עשיה בשירות הציבורי ,

משתף בפרק את התפיסה שלו בפיתוח הכלכלה והיזמות במרחב הדרומי כולו בכלל ובמרחב המועצה בפרט.

מטרת הסדרה הזו היא לחשוף ליזמים את האמצעים והאנשים העומדים לרשותם ,והשראה עבור הגורמים הרלוונטים באזורים שונים להניע יזמות ופיתוח כלכלי אזורי .

פרקים אחרונים