פרק 6 סדרת מחוללי היזמות: איך לייצר עשייה משותפת לפיתוח אזורי?- יוהן אטלן

סדרת מחוללי היזמות: איך לייצר עשייה משותפת לפיתוח אזורי?

ליזום ולייצר מסגרת של עשייה משותפת המחוללת פיתוח אזורי זהו הנושא המרכזי שלפרק 6 בסדרת מחוללי היזמות, בו אירחנו את יוהן אטלן מנכ"ל מועצת הנגב. בפרק שיתף יוהן על ליבות העשייה של מועצת הנגב כגוף המחולל שינוי אזורי בתחומי החיוניים ביותר להתפתחות התעסוקה, הרווחה, היזמות והכלכלה המקומית.בפרק מקבלים הצצה לצורת חשיבה פורצת דרך המייצרת הלכה למעשה שינוי אזורי עקב בצד אגודל...מוזמנים להאזין לפרק עם המון אנרגיה, חזון ועוצמה.

ליזום ולייצר מסגרת של עשייה משותפת המחוללת פיתוח אזורי זהו הנושא המרכזי שלפרק 6 בסדרת מחוללי היזמות ,

בו אירחנו את יוהן אטלן מנכ"ל מועצת הנגב . בפרק שיתף יוהן על ליבות העשייה של מועצת הנגב כגוף המחולל שינוי אזורי בתחומי החיוניים ביותר להתפתחות התעסוקה, הרווחה, היזמות והכלכלה המקומית.

בפרק מקבלים הצצה לצורת חשיבה פורצת דרך המייצרת הלכה למעשה שינוי אזורי עקב בצד אגודל..

מוזמנים להאזין לפרק עם המון אנרגיה, חזון ועוצמה

פרקים אחרונים